Regulamin pobytu 7 Dębów

REGULAMIN obowiązujący w obiekcie wypoczynkowym Apartamenty 7 dębów

 1. Personel obiektu służy państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 – 7.00.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 11.00 dnia następnego.
 4. Wchodząc na teren obiektu należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go osobie meldującej, podczas dokonywania formalności związanych z pobytem.
 5. Do korzystania z usług w naszym obiekcie upoważnia dokonana wcześniejsza rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka, zgodnie z warunkami rezerwacji. Przy skróceniu pobytu nie z naszej winy nie zwracamy części wpłaconych środków.
 6. Regulamin anulacji rezerwacji: Regulamin anulacji rezerwacji po wpłacie zaliczki :
  1. bezkosztowej anulacji pobytu można dokonać na 30 i więcej dni przed planowanym przyjazdem do Apartamentów 7 Dębów
  2. w przypadku anulacji w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem:
   1. wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz Kompleksu wypoczynkowego 7 Dębów
   2. wpłacona zaliczka przechodzi na poczet pobytu w innym, dostępnym terminie (w bieżącym sezonie wypoczynkowym
 7. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności personelu obiektu po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi obiektu.
 9. Wszelkie reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio personelowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 10. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczane są na miejscu. Wczasowicz ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 11. Apartamenty 7 Dębów nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoi.
 12. Osoby zakłócające porządek w obiektach mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 13. Osoby nie będące wczasowiczami naszych obiektów, a przebywające w nim po godzinie 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 14. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 15. Nie zezwalamy na pobyt w naszym ośrodku zwierząt domowych.
 16. Parkowanie wyłącznie na miejscach postojowych wyznaczonych do tego celu. Parking ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.
 17. Na miejscach postojowych zabrania się rozbijania namiotów, rozpalania ognisk i zastawiania drogi wyjazdowej innym samochodom. Przy wjazdach i wyjazdach z wyznaczonych miejsc parkingowych należy zachować szczególną ostrożność.
 18. Wczasowiczom przebywającym na terenie ośrodka nie wolno:
  1. dotykać urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie ośrodka,
  2. zakłócać wypoczynek innym osobom np. słuchanie głośnej muzyki,
  3. wycinania drzew i gałęzi,
  4. zaśmiecać i zanieczyszczać teren ośrodka.
 19. Zabrania się wyrzucać do pojemnika na śmieci gorących odpadów, węgli po grillowaniu oraz wynoszenia w/w odpadów do lasu. Po zakończonym grillowaniu gorące węgle należy zlać zimną wodą.
 20. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
  1. natychmiast powiadomić służby porządkowe Ośrodka,
  2. użyć sprzętu gaśniczego,
  3. unikać paniki,
  4. kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznakowanymi drogami,
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 21. Skargi i wnioski należy składać do Kierownictwa Ośrodka. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji ośrodka.
 22. Regulamin pobytu w ośrodku wchodzi w życie z dniem 05-07-2021.
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji